Jerzy Prokopiuk

Autor: Kormak
Ur.: 5 czerwca 1931 , Warszawa
zdjęcie
Jerzy Prokopiuk - gnostyk i antropozof, badacz myśli i praktyki ezoterycznej, religioznawca (specjalność: kult Bogini Matki i Młodego Boga), filozof i psycholog (wprowadził do Polski myśl Carla Gustava Junga począwszy od lat 60-tych ubiegłego wieku), eseista i tłumacz.

Autor przekładów dzieł m.in. Mistrza Eckharta, Anioła Ślązaka (Angelus Silesius), Goethego, Schillera, Novalisa, Schleiermachera, Hegla, Steinera, Freuda, Junga, Maxa Webera, C.F. von Weisackera, van der Leeuwa, Ericha Neumanna, Ernsta Jungera, W.F. Otta, Kerenyiego, Drewermanna, Gerharda Wehra (literatura niemiecka), Maxa Heindla, Fromma, Ruth Benedict, E.O. Jamesa, Galbraitha, Runcimana, Andrew Welburna (literatura anglosaska), Eliphasa Leviego, Sedira, Eliadego (literatura francuska) oraz utworów prozatorskich (Hessego, Goetza i Michaela Endego). W sumie: 117 pozycji.

Jest on także autorem 425 prac eseistycznych opublikowanych zarówno w prasie kulturalnej, jak i w książkach (jako przedmowa czy posłowia). Od lat sześćdziesiątych prowadzi też bogatą działalność odczytową.

Od roku 1992 pełni funkcję redaktora naczelnego (w ostatnich latach także witryny internetowej) "Gnosis". W latach 90-tych był dwukrotnie prezesem Klubu im. C.G. Junga oraz Klubu "Gnosis" (dziś jest prezesem honorowym tego ostatniego).

Laureat nagrody Deutsches-Polen Institut w Darmstadt (1987) i Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich (1989).

Od roku 1980 członek Allgemeine Antroposophische Gesellschaft.

Wykładowca Collegium Psychotronicum w Warszawie, jak też Szkoły im. J. Ochorowicza w Krakowie.Bibliografia:

  • Gnoza i gnostycyzm (1998)
  • Labirynty herezji (1999)
  • Ścieżki wtajemniczenia (2000)
  • Nieba i piekła (2001)
  • Szkice antropozoficzne (2003)
  • Światłość i radość (2003)
  • Rozdroża, czyli zwierzenia gnostyka (2004)
  • Jestem heretykiem (2004)

Artykuły oraz wywiady w magazynie "Gnosis"


blog comments powered by Disqus