Gefilte Film III wątki żydowskie w kinie

okładka
Redakcja: Joanna Preizner

Seria Gefilte film. Wątki żydowskie w kinie – wymyślona i redagowana przez dr Joannę Preizner – jest na gruncie polskiego filmoznawstwa osiągnię­ciem pionierskim. Uznani autorzy z kręgów akademickich przedstawiają swoje interpretacje wybitnych dzieł filmowych wyprodukowanych w różnych czasach i krajach, a dotyczących historii i tradycji Żydów.

Trzeci już tom Gefilte film...oswaja w świadomości polskich czytelników filmy opowiadające o narodzie przez wieki żyjącym w diasporze, problemach związanych z żydowską tożsamością, wojenną Zagładą, syndromem Ocalonego, o losach bohaterów uwikłanych w różnorodne konflikty życiowe. Wszystkie artykuły prezentują wysoki poziom naukowy, interpretują i objaśniają filmy, wpisują je w znaczące konteksty kulturowe, przybliżają odbiorcom skomplikowane problemy egzystencjalne protagonistów oraz – last but not least– uczą zrozumienia i tolerancji dla inności.

prof. dr hab. Grażyna Stachówna

Wydawnictwo: Austeria
Wydanie polskie: 2010


blog comments powered by Disqus