Judith Rich Harris


Judith Rich Harris jest psychologiem, autorką słynnej książki Geny czy wychowanie?, w której krytykuje przekonania dotyczące wpływu rodziców jako najważniejszego czynnika determinującego rozwój dziecka i przedstawia dowody na rzecz ogromnej w nim roli rówieśników. Absolwentka Uniwersytetu Harvarda, z którego została usunięta (w trakcie robienia doktoratu) ze względu na kontrowersyjne poglądy. Laureatka prestiżowej nagrody Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego.
blog comments powered by Disqus