Łucja Demby


Adiunkt w Katedrze Teorii Filmu, kierownik studiów wieczorowych w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ. Doktorat z zakresu historii francuskiej myśli filmowej. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną poświęconą twórczości Nikity Michałkowa. Laureatka nagrody na międzynarodowym konkursie im. Filippo Sacchi, zorganizowanym przez Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (Rzym 1992). Autorka książki Poza rzeczywistością. Spór o wrażenie realności w historii francuskiej myśli filmowej (2002). Jej teksty pojawiły się także w kilku pracach zbiorowych, m.in. Przemoc ikoniczna czy „nowa widzialność”? (2001, red. E. Wilk), Autorzy kina europejskiego (2003, red. G. StachównaJ. Wojnicka). Publikowała także w czasopismach „Estetyka i Krytyka”, „Kwartalnik Filmowy” oraz „Kultura Współczesna”.
blog comments powered by Disqus