Łukasz Orbitowski


zdjęcie

Łukasz Orbitowski (1977) - absolwent filozofii  UJ,  terminował u fantastów, awangardzistów i realistów. Pisze gęstą prozę z bohaterami twardo stawiającymi czoła wyzwaniom tego i tamtego świata. Autor książek: Złe wybrzeża (1999), Szeroki, głęboki, wymalować wszystko (2002), Wigilijne psy (2005), Horror show (2006). Współpracuje z "Nową Fantastyką", "Lampą" i "Science Fiction", "Przekrojem" i "Dziennikiem". Mieszka w Krakowie, szkołę podstawową kończył na krakowskim Kazimierzu, gdzie dzieje się akcja Tracę ciepło.


Bibliografia:blog comments powered by Disqus