Kino najnowsze: dialog ze współczesnością

okładka
Redakcja: Ewa Ciszewska, Magdalena Saryusz-Wolska

Książka Kino najnowsze: dialog ze współczesnością zawiera teksty młodych polskich filmoznawców, którzy na przykładzie wielu współczesnych dzieł i w oparciu o twórczość różnych reżyserów próbują odpowiedzieć na pytania o związki filmu z otaczającą go rzeczywistością społeczną.
Tematyka poszczególnych rozważań jest bardzo szeroka i sięga od zagadnień związanych z kinem polskim, przez kino europejskie, kino obu Ameryk, aż do twórczości wywodzącej się z kultur Wschodu.
Wspólną cechą wszystkich artykułów są natomiast śmiałe diagnozy dotyczące współczesności - nieraz bardzo trudnej i złożonej - oraz jej filmowych reprezentacji.

Wydawnictwo: Rabid
Wydanie polskie: 4/2007
Liczba stron: 257
Format: 120 x 190 mm
Oprawa: miękka
ISBN-13: 978-83-60236-15-4
Cena z okładki: 38,90 zł


blog comments powered by Disqus