Małgorzata Szpakowska


Małgorzata Szpakowska (ur. 1940) - wykłada na Uniwersytecie Warszawskim. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, PEN Clubu, redakcji „Dialogu" oraz jury Nagrody im. Jana Józefa Lipskiego. Wydała: Teatr i bruk. Szkice o krytykach teatralnych (2006), Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian (W.A.B. 2003; nominacja do nagród NIKE 2004 oraz „Podporiusz" 2004), Zakorzenieni, wykorzenieni (1997), Dyskusje ze Stanisławem Lemem (1996), O kulturze i znachorach (1983) oraz Światopogląd Stanisława Ignacego Witkiewicza (1976; Nagroda Kościelskich, 1977). Jest także współautorką i redaktorem zbioru Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach (W.A.B. 2008) oraz antologii Antropologia ciała (2008).


Bibliografia:blog comments powered by Disqus