Piękniej niż w życiu. Polska Kronika Filmowa 1944-1994

okładka
Autor: Marek Cieśliński

Dzieje Polskiej Kroniki Filmowej Marek Cieśliński przedstawia chronologicznie, o czym świadczą tytuły poszczególnych rozdziałów pracy. Pozwalają one iść tropem politycznej i społecznej historii PRL, a sama książka, poświęcona przecież głównie dziejom Polskiej Kroniki Filmowej, staje się także cennym przyczynkiem rozpoznania owej historii. Polska Kronika Filmowa, jak żaden inny gatunek filmu dokumentalnego, towarzyszyła bowiem wszystkim kolejnym etapom politycznej historii PRL, będąc niejako zwierciadłem ówczesnej ideologii i mechanizmów sprawowania władzy. Pisząc historię PKF, autor pisze zatem także historię PRL, tworzy jej niekonwencjonalną wersję. - prof. Ewelina Nurczyńska-Fidelska.

Wydawnictwo: Trio
Miejsce wydania: Warszawa
Liczba stron: 182
Format: 145 x 205 mm
Wydanie: I


blog comments powered by Disqus