Czy kino może nawrócić? Wokół Pasji Mela Gibsona

okładka
Autor: Mariola Jankun-Dopartowa

Celem książki jest uporządkowanie ważnej problematyki, którą podjęły media w związku z filmem Gibsona, lecz pogrążyły ją w chaosie. Ważne pytania, na które warto odpowiedzieć, zastąpiono gotowymi odpowiedziami, a część ich sformułowano w krakowskim kinie „Kijów” jeszcze przed oficjalną premierą filmu. Wychodzę z założenia, że organizowanie publicznych eksperckich dyskusji na temat filmu bezpośrednio po projekcji nie jest dobrym pomysłem w aktualnej rzeczywistości – tradycja dawnych dyskusji w DKF-ach wyrastała z innego gruntu społecznego i odmiennej sytuacji kultury.

Zalążkiem książki stał się esej, który najpierw miał być małym tekstem komentującym debatę w „Kijowie”. Tekst rozrastał się, gdyż poszerzały się kręgi problemów poruszanych w prasie do dziś, aż wreszcie osiągnął niepublicystyczne rozmiary. Tytułowe nawrócenie odnosi się do szeroko rozumianej konwersji jako zwrotu ku wartościom duchowym.

Książka o Pasji ma otwierać serię małych, popularnych książeczek napisanych z myślą o szerokim kręgu odbiorców. Jednym z celów serii jest próba stworzenia języka opisu ważnych problemów społecznych, kulturalnych, religijnych, nieuwikłanego w spory rozmaitych opcji światopoglądowych; próba redefinicji fundamentalnych pojęć humanistyki i przywrócenia im zapomnianej, ale możliwej prostoty.

Wydawnictwo: Homini
Miejsce wydania: Kraków
Wydanie polskie: 2004
Liczba stron: 151
Format: 130 x 200 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 83-89598-26-4
Wydanie: I


blog comments powered by Disqus