Martin Pollack

Autor: Kormak
Ur.: 23 maja 1944 , Bad Hall, Górna Austria, Austria
zdjęcie

Martin Pollack – Tłumacz, eseista, publicysta. Studiował literaturę słowiańską i historię Europy Wschodniej w Wiedniu i Warszawie. Do 1998 roku pracował jako redaktor i korespondent czasopisma „Der Spiegel”, obecnie pisze i tłumaczy (przełożył m.in. na niemiecki wszystkie książki Ryszarda Kapuścińskiego). Polskim czytelnikom znana jest książka Po Galicji. O chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach. Imaginacyjna podróż po Galicji Wschodniej i Bukowinie, czyli wyprawa w świat, którego nie ma (Olsztyn 2000) oraz Ojcobójca. Przypadek Filipa Halmanna (Wołowiec 2005).
blog comments powered by Disqus