Poetyka kina dokumentalnego

okładka
Autor: Miroslaw Przylipiak
Monografia ta jest próbą wszechstronnej, wieloaspektowej prezentacji kina dokumentalnego od strony nie tylko jego istoty genologicznej, ale również wszelkich możliwych historycznych, cywilizacyjnych, technologicznych i kulturowych kontekstów oraz perspektyw natury ontologicznej, epistemologicznej, ideologicznej, estetycznej czy warsztatowej. Uznanie budzi pieczołowicie zgromadzony materiał badawczy nie tylko imponująca ilość filmów dokumentalnych, ale również liczne świadectwa programowych i warsztatowych intencji twórców oraz bardzo bogata zagraniczna literatura przedmiotu.
Książkę tę wydały wspólnie wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego i Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Jest to wydanie drugie rozszerzone i poprawione. Pierwsze jej wydanie zostało bardzo dobrze przyjęte. Autor otrzymał za nią kilka nagród, w tym nagrodę im. Bolesława Michałka za najlepszą książkę filmową roku 2000.
Wydawnictwo: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Miejsce wydania: Gdańsk-Słupsk
Wydanie polskie: 2004
Liczba stron: 352
ISBN: 83-7326-254-7
Wydanie: II (rozszerzone i poprawione)


blog comments powered by Disqus