Natasha Beaulieu


Natasha Beaulieu zaczęła pisać jako bardzo młoda dziewczyna i, w miarę upływu lat, zajmowała się różnymi formami sztuki (tańcem, teatrem, muzyką, filmem, projektowaniem ubrań i haute couture). Uzyskawszy dyplom Université Concordia na wydziale Fine Arts (literatura i film), pracowała między innymi jako dziennikarka aż do dnia, w którym postanowiła, że zajmie się wyłącznie pisarstwem.

Szczególnie ją fascynują środowiska artystyczne i ludzie wykraczający poza przeciętność. Takie też postacie zaludniają kartki jej powieści.
blog comments powered by Disqus