Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym

okładka
Autor: Paul Scheffer

"Co się stało z pogodną utopią multikulturalizmu? Co się dzieje z  
liberalnymi społeczeństwami Zachodu? Trudno o lepsze miejsce do szukania odpowiedzi niż słynąca z otwartości i tolerancji Holandia.
Paul Scheffer analizuje holenderskie społeczeństwo bezwzględnie, lecz z taktem. Zewnętrzne doświadczenie podróży i wewnętrzne doświadczenie obcowania z Innym, imigrantem, pozwala mu przebić się przez mur wygodnych złudzeń. Zagrożeniem dla Europy nie jest wojujący islam - zagrożeniem jest ona sama, nieskłonna do autoanalizy, ukrywająca pod maską tolerancji pogardę i wciąż niewypowiedziane grzechy kolonialnej przeszłości".
Edwin Bendyk, "Polityka"

"Scheffer sporo miejsca poświęca Polakom, którzy - co sam zauważa - z eksporterów migracji lada dzień mogą się stać jej importerami. Jego książka powinna się stać podręcznikiem dla tych, którzy się z imigrantami zetkną - bo pokazuje, jakich błędów nie wolno nam popełnić, gdy ludzie z Afryki, Azji czy byłego Związku Radzieckiego zaczną coraz liczniej pukać do naszych drzwi. Ale powinni do niej zajrzeć i ci, co sami emigrują - bo punktuje postawy, które prowadzą do alienacji, wykluczenia i imigranckich gett".
Witold Szabłowski

W swej przełomowej książce Paul Scheffer przenosi dyskusję o imigrantach z poziomu walki w okopach na płaszczyznę ogólną. Pokazuje, że nie jest to problem lokalny ani odosobniony. Odwołuje się do historii Stanów Zjednoczonych, by wskazać, że nawet w kraju, który najlepiej na świecie radzi sobie z asymilacją, ogromny napływ ludności doprowadzał do niepokojów społecznych i problemów socjalnych. Opisuje sposoby, w jakie inne kraje i poszczególne miasta radzą z głębokim, często niebezpiecznymi społecznymi skutkami imigracji. Brak debaty publicznej nie może być rozwiązaniem, przekonuje, podobnie jak bierne i bezrefleksyjne narzekanie na przybyszów. Przedstawiona przez niego socjologiczno-historyczna analiza przekracza granice geograficzne i metodologiczne, czerpiąc z psychologii społecznej, socjologii miasta, stosunków międzynarodowych, historii i antropologii kulturowej. Druga ojczyzna stanowi krok w kierunku nowego społecznego porozumienia, w kierunku równowagi między otwartością a wykluczeniem.
 

Wydawnictwo: Czarne
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie polskie: 9/2010
Liczba stron: 608
Format: 125x205 mm
Oprawa: oprawa miękka, foliowana i lakierowana
ISBN-13: 978-83-7536-215-2
Wydanie: I


blog comments powered by Disqus