Piotr Kletowski


Absolwent filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracownik Katedry Japonistyki i Sinologii, od 1997 roku redaktor naczelny działu filmowego kwartalnika „Ha!art”. Wśród zainteresowań naukowych Piotra Kletowskiego znajduje się współczesne kino azjatyckie oraz problematyka kina autorskiego, kina gatunków i historia filmu. Publikował w „Kwartalniku filmowym”, „Kinie”, „Czasie kultury” i „Tygodniku Powszechnym”. Autor monografii Takeshiego Kitano (Śmierć jest moim zwycięstwem. Kino Takeshiego „Beata” Kitano, 2000). Współredaktor dwóch tomów Nowych nawigacji (1999 i 2003), poświęconych tematyce kina najnowszego.
blog comments powered by Disqus