Piotr Marecki


Redaktor naczelny interdyscyplinarnego kwartalnika „Ha!art”. Doktorant w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pośrednik kultury: zorganizował literackie festiwale Zapowiadających Się (Kraków 2000), Tekstylia (Kraków 2001), Europa (Kraków 2002) oraz sesje literaturoznawcze Czyczujemy (Krzeszowice 2001) i Liternet (Kraków 2002). Redaktor tomów: Liternet. Literatura i internet (2002) oraz Nowe Nawigacje II (2003). Współautor książki Tekstylia (2002) o formacji roczników siedemdziesiątych w polskiej literaturze.
blog comments powered by Disqus