Ray Bradbury

Autor: Aballister
Ur.: 22 sierpnia 1920 , Waukegan / Illinois / USA
zdjęcie

W 1934 roku przeprowadził się do Los Angeles. W 1937 roku nawiązał kontakt z Henrym Kuttnerem i Forrestem Ackermanem, dzięki tym znajomościom znalazł się w fandomie. W 1939 roku zaczął wydawać swój fanzin "Futuria Fantasia". W 1941 roku wspólnie z Henrym Hasse napisał swoje pierwsze opowiadanie - Pendulum. Opublikował je w piśmie "Super Science Stories".  W tym samym roku poznał Leigha Bracketta, pisarza SF, który miał duży wpływ na kształtowanie się specyficznego, poetyckiego stylu Bradbury'ego.

Swoją pierwszą książkę wydał w 1947 roku (amerykański tytuł to Dark Carnival). Był to zbiór opowiadań SF, napisanych przez niego w latach 1943 - 1947. Większość tych opowiadań ukazała się wcześniej w magazynach SF, głównie w "Weird Tales". Polscy czytelnicy mogli poznać jedno z nich, zamieszczone w zbiorze Rakietowe dzieci - Mały morderca (The Small Assassin - dało tytuł brytyjskiemu wydaniu jego antologii).

Drugi zbiór opowiadań, October Country, wydany w 1955 roku, przyniósł tylko cztery nowe utwory. Resztę stanowiły przerobione teksty z Dark Carnival.

W 1950 roku Bradbury wydał zbiór Kroniki marsjańskie, który przyniósł mu sławę i uznanie krytyki. Kroniki marsjańskie to zbiór luźno ze sobą powiązanych historii, opowiadających o kolonizacji Marsa. Jednak w przeciwieństwie do większości utworów z tamtego okresu, w tekstach Bradbury'ego nie dominują wizje nowoczesnej techniki. Są to opisy kontaktów ludzi i Marsjan, przepełnionych samotnością i nostalgią. W 1980 roku Kroniki marsjańskie zostały przeniesione na ekran - na ich podstawie powstał miniserial telewizyjny.

W roku 1951 opublikował zbiór Illustrated man - Człowiek ilustrowany. Opowiadania w nim zawarte mają charakterystyczny dla twórczości autora poetycki, magiczny nastrój.

W 1953 roku powstała jego pierwsza powieść - 451 Fahrenheita. Punktem wyjścia do niej było jego wcześniejsze opowiadanie The Fireman z 1951 roku. W 1966 roku powieść została zekranizowana, jednak reżyser Francois Truffaut nie stworzył wiernej kopii książki.

W 1957 roku Bradbury napisał kolejną powieść. Słoneczne wino należy jednak w najlepszym przypadku do SF pogranicza.

Pisarz stworzył ponad 300 opowiadań, które ukazały się w około 800. antologiach. Większość z nich została wydrukowana w pismach spoza getta SF, można je zaliczyć do weird fiction, nie była to typowa SF. Ciągle jest wierny SF, chociaż po 1960 roku pisuje ją rzadko. Od 1970 roku pisuje scenariusze filmowe i teatralne, tworzył min. dla Twilight Zone.

Bradbury używał pseudonimów: Edward Banks, William Elliot, D. R. Banat, Leonard Douglas, Leonard Spaulding. Publikował pod nimi głównie w pismach głównego nurtu.

W 1989 roku został uhonorowany za całokształt twórczości nagrodą Nebula Grand Master.

Oficjalna strona pisarza: www.raybradbury.com
blog comments powered by Disqus