"Wszyscy jesteśmy Meekhańczykami"


 
Opowiadanie zostało opublikowane w książce Opowieści z meekhańskiego pogranicza #1 - Północ-Południe.


blog comments powered by Disqus