Siergiej Sniegow

Ur.: 5 sierpnia 1910
Zm.: 23 lutego 1994
zdjęcie

Urodził się w Odessie 23 czerwca 1910 r., lecz w metryce błędnie wpisano dzień 23 lipca (5 sierpnia nowego stylu). Ojciec, pół-Grek, pół-Niemiec, działający jeszcze w podziemiu bolszewik, zostawił rodzinę, gdy przyszły pisarz był jeszcze maleńki. Matka wyszła po raz drugi za mąż za odeskiego dziennikarza, Józefa Sztejna.

Już jako kilkunastolatek zaczął studiować fizykę, wkrótce potem, równolegle, również filozofię; w wieku 21 został docentem na katedrze filozofii. Niestety, jego błyskotliwa kariera naukowa na tym drugim kierunku wkrótce załamała się, ponieważ w jego pracach odkryto odstępstwa od norm marksizmu-leninizmu.

Pozostała fizyka. Przyszły pisarz przeniósł się do Leningradu, pracował jako inżynier w jednym z tamtejszych zakładów przemysłowych.

W roku 1936 został aresztowany, trafił do Moskwy. Oskarżony o spisek wymierzony we władze ZSRR, nie przyznał się do winy, choć przyszło mu spędzić w celach słynnej Łubianki 9 miesięcy. Nie przeszkodziło to w skazaniu go na 10 lat łagrów: Butyrki, Liefortowo, Sołowki, Norylsk...

Niewiele brakowało, by w 1952 r. trafił z Norylska nad Morze Białe; byłoby to równoznaczne z wyrokiem śmierci, tyle tylko, że jego wykonanie byłoby rozciągnięte w czasie. Uratowała go śmierć Stalina.

Przed wrogiem narodu zamknięta została droga kariery naukowej. Pozostała literatura, choć i tu Sniegowa kłopoty nie opuszczały. Szybko dorobił się zakazu publikacji, pewne szanse na dotarcie do szytelnika dawała jeszcze fantastyka. Jego pierwsza powieść sf, "Ludzie jak bogowie", została odrzucona kolejno przez cztery wydawnictwa. To jednak fantastyka przyniosła Sniegowowi sławę, wykraczającą daleko poza granice jego ojczyzny.
blog comments powered by Disqus