Stella Rimington


Stella Rimington rozpoczęła pracę w brytyjskim kontrwywiadzie (MI5) w roku 1965 i w czasie swej służby pracowała nad wszystkimi głównymi zagadnieniami leżącymi w kompetencjach Służby: działaniami kontrwywiadowczymi, kontrterrorystycznymi i kontrrewolucyjnymi - by ostatecznie zostać dyrektorem tych wydziałów. W 1992 roku została dyrektorem generalnym MI5, jako pierwsza kobieta na tym stanowisku w historii, a zarazem pierwszy z Dyrektorów Generalnych, którego imię zostało otwarcie podane przy okazji mianowania. Jej autobiografia Jawny Sekret wzbudziła sensacje i liczne kontrowersje w Wielkiej Brytanii.


Bibliografia:blog comments powered by Disqus