Historia kina polskiego

okładka
Redakcja: Tadeusz Lubelski, Konrad J. Zarębski

Książka jest zarysem 110-letniej historii polskiego filmu, utrwalającym wiedzę zarówno o jego wartości artystycznej, jak i kontekście historyczno-politycznym. Jest to prezentacja sylwetek najważniejszych polskich twórców, jak i ich dokonań – od pierwszych pokazów filmowych na terenie ziem polskich poprzez okres kina niemego i rozwój kina dźwiękowego w latach 30. XX wieku, czas okupacji hitlerowskiej po odbudowę struktury kinematografii polskiej po 1945 roku i transformację ustrojową 1989 roku. Na łamach książki opisane zostały również czołowe dzieła „szkoły polskiej”, jak i kina moralnego niepokoju, najważniejsze filmy Andrzeja Wajdy, Jerzego Kawalerowicza, Wojciecha Jerzego Hasa, Krzysztofa Zanussiego i Krzysztofa Kieślowskiego. Znajdują się w niej syntetyzujące materiały o filmie dokumentalnym oraz animacji, a także o udziale polskich artystów w realizacjach zagranicznych oraz o miejscu polskiego kina w kinie światowym. Publikacja składa się z blisko stu bogato ilustrowanych rozdziałów, napisanych przez cenionych krytyków i filmoznawców z różnych ośrodków akademickich. Część artykułów została opublikowana w miesięczniku „Kino” w okresie od grudnia 1997 roku do grudnia 1999 roku w cyklu „Historia filmu polskiego” opracowanego według koncepcji prof. Tadeusza Lubelskiego.

W tomie znalazły się teksty Jerzego Armaty, Jadwigi Bocheńskiej, Małgorzaty Hendrykowskiej, Marka Hendrykowskiego, Bożeny Janickiej, Marioli Jankun-Dopartowej, Tomasza Jopkiewicza, Andrzeja Kołodyńskiego, Bartosza Kwiecińskiego, Tadeusza Lubelskiego, Aliny Madej, Marii Malatyńskiej, Piotra Mareckiego, Jerzego Maśnickiego, Jerzego Płażewskiego, Tadeusza Sobolewskiego, Grażyny Stachówny, Kamila Stepana, Katarzyny Tarnas, Adama Wyżyńskiego i Konrada J. Zarębskiego.

Wydawnictwo: Fundacja KINO
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie polskie: 12/2006
Oprawa: miękka
ISBN: 83-922850-1-8
Wydanie: I


blog comments powered by Disqus