Cudowny Kinemo. Rosyjska myśl filmowa

okładka
Redakcja: Tadeusz Szczepański, Bogusław Żyłka
Zbiór nieznanych tekstów o filmie rosyjskich pisarzy, artystów, filologów i filmoznawców. Książka gromadzi świadectwa pierwszych fascynacji krainą niemych cieni, przedstawia wypowiedzi rosyjskich formalistów o filmie, refleksje teoretyczno-warsztatowe reżyserów i rozprawy semiotyków tartusko-moskiewskiej szkoły teorii kultury i sztuki.

Autorzy tej antologii chcieli ukazać czytelnikowi teksty wykraczające poza utrwalony krąg wyobrażeń o rosyjskiej refleksji filmoznawczej, a zarazem uzupełnić istniejące już polskie przekłady. Są tu wypowiedzi "szlachetnych dyletantów" (jak pisarz Andriej Bieły, poeta i malarz Maksimilian Wołoszyn, kompozytor Boris Asafjew czy malarz Kazimierz Malewicz), są podstawowe dla filmoznawstwa teksty formalistów (Szkłowskiego, Tynianowa, Eichenbauma), są też prace semiotyków kultury i sztuki - Wiaczesława Iwanowa, Michaiła Jampolskiego, Jurija Łotmana i Jurija Cywjana.
Antologia to aksjologiczny punkt widzenia na temat rosyjskiej myśli filmowej z uwzględnieniem najważniejszych faz jej rozwoju.

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria
Miejsce wydania: Gdańsk
Wydanie polskie: 10/2002
Liczba stron: 344
Format: 167 x 215
Oprawa: miękka
ISBN: 83-88560-28-X


blog comments powered by Disqus