Wojciech Dutka


zdjęcie

Wojciech Dutka (ur. 1979). Zodiakalny Byk, osobnik uparty, niepoprawny pesymista, czyli racjonalny optymista. Doktor doktora nauk humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent historii i podyplomowego studium dziennikarstwa. Wolontariusz, dziennikarz radiowy, były pracownik uczelni medycznej, konsultant do spraw europejskich programów badawczych, ostatnio nauczyciel historii. Zajmuje się polską historiografią przełomu XIX i XX wieku; publikował w renomowanych czasopismach naukowych: "Przeglądzie Historycznym", "Czasach Nowożytnych", "Klio", "Kwartalniku Historii Żydów", "Przeglądzie Humanistycznym" i "Roczniku Historii Prasy Polskiej". Współautor pracy o historii polskiego plakatu medycznego, nagrodzonej przez ministra zdrowia w 2011. Autor opowiadań, tomu poezji oraz czterech powieści historycznych: Krew faraonów, Bractwo Mandylionu, Taniec szarańczy i Czerń i purpura.


Bibliografia:blog comments powered by Disqus