Wojciech Kajtoch

Autor: materiały prasowe
Ur.: 19 kwietnia 1957 , Kraków
zdjęcie

Polski literaturoznawca, językoznawca i prasoznawca, poeta, krytyk literacki, a także specjalista w dziedzinie polskiej literatury współczesnej i literatury fantastyczno-naukowej.

W 1980 ukończył polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim; także absolwent Wyższych Kursów Literackich przy Instytucie Literackim im. Gorkiego w Moskwie (1987). W 1991 r. obronił doktorat na rusycystyce Uniwersytetu Warszawskiego, w 2009 uzyskał habilitację w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie. Długoletni licealny nauczyciel języka polskiego oraz pracownik krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych.

Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ, gdzie od 2013 roku kieruje Zakładem Semiotyki i Historii Mediów Popularnych. W 2012 objął funkcję redaktora naczelnego „Zeszytów Prasoznawczych”.


Bibliografia:blog comments powered by Disqus