Recenzja książki "Katolik frajerem?"

Autor: Aleksander Krukowski
Korekta: Bool
8 stycznia 2013

"Poruszyć Niebo i Ziemię" to nazwa cyklu spotkań, jakie Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo zorganizowało na warszawskich uczelniach. Wydawana przez wydawnictwo Fronda seria pod tym samym tytułem, którą otwiera "Katolik frajerem?", jest pokłosiem owego cyklu spotkań.

Jego tematyką był współczesny obraz katolicyzmu oraz stylu życia, jaki implikuje. To, co funkcjonuje dziś powszechnie jako "katolicka wizja świata", okazało się opierać na wypaczaniu wiary, na złym rozkładzie nacisków i wybieraniu negatywnych postaw przy pomijaniu pozytywnych. Co ważne, takie wypaczenie nie jest jedynie udziałem ludzi dystansujących się wobec Kościoła, ale także jego członków, dla których kwestia wiary staje się coraz bardziej wstydliwą i kłopotliwą, wobec kompletnej nieprzystawalności do dzisiejszych realiów. Zbigniew Kaliszuk i zapraszani przez niego goście starali się przeanalizować obecny stan rzeczy i zaproponować alternatywę, która nie jest odejściem od wiary, lecz - paradoksalnie - powrotem do niej. Powrotem uważnym, pełnym namysłu, odrzucającym obiegowe opinie.

"Katolik frajerem?" skupia się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem katolika we współczesnym, z pozoru nieprzychylnym mu świecie. Autor i jego goście przekonują czytelnika, że bycie katolikiem nie oznacza bycia bigotem i sztywniakiem, zamkniętym w sobie i pozbawionym ambicji. Że odnoszenie sukcesów, robienie kariery czy zarabianie pieniędzy wcale nie jest sprzeczne z wiarą i nie wiąże się koniecznie z grzechem.

Książka nie posiada jednolitej struktury. Podzielona jest na części tematyczne, jednak w ich obrębie pojawiają się rozmaite formy wypowiedzi. Czasem autor przedrukowuje fragmenty innych książek czy artykułów, czasem rozwija własne opinie lub prosi o ich przedstawienie innych. Dołącza też wywiady zarówno z duchownymi, jak i z celebrytami, wśród których pojawiają się między innymi Muniek Staszczyk, Jerzy Stuhr, Radosław Pazura, Artur Partyka. Ludzie, którzy odnieśli sukces w świecie rozrywki, mediów czy sportu opowiadają o swojej wierze, która zwykle bardziej pomagała im, niż przeszkadzała, w pięciu się na szczyty.

Największym minusem książki "Katolik frajerem?" jest dominujący w niej poziom mitologiczny. Rozważania często sprowadzają się do twierdzeń typu "Bóg nie jest taki, jest owaki..." albo "Jezus zachowywał się w ten sposób, ale nie tylko, bo w innych fragmentach Biblii zachowywał się inaczej...". Dyskurs Kaliszuka ma charakter egzegezy, lecz nie zatacza hermeneutycznego koła. Mówiąc prościej: wyjaśnia on pewne ikonograficzne nieporozumienia, błędny sposób przedstawiania Boga i Jezusa (a przez to także naśladujących go katolików) we współczesnej kulturze, prezentuje nawet pozytywne alternatywy, lecz na tym kończy swą rolę. Nie ma w "Katolik frajerem?" żadnego programu pozwalającego przełożyć nową jakość na życie codzienne. Spotkamy się z twierdzeniami typu "katolicka moralność to najlepsza recepta na budowanie finansowego sukcesu", lecz na tym się kończy. W jaki sposób katolicka moralność miałaby przekładać się na sukces finansowy (bez złośliwych uwag o sytuacjach ekonomicznych księży), dlaczego miałaby być lepsza, od moralności protestanckiej, buddyjskiej czy nawet satanistycznej? – tego się nie dowiadujemy.

"Katolik frajerem?" działać więc może jako inspiracja, jako dawka pozytywnej energii dla tych, którzy nie chcą odchodzić od katolickiej wiary, a jednocześnie czują się źle w jej obrębie. To duże nieporozumienie, z którego Kaliszuk próbuje takie osoby wyprowadzić. Wiara powinna być źródłem radości, nie zaś cierpienia. I ta książka próbuje przywrócić utraconą gdzieś po drodze radość.

Katolik frajerem?

Autor: Zbigniew Kaliszuk
Wydawnictwo: Fronda
Wydanie polskie: 4/2012
Seria wydawnicza: Poruszyć Niebo i Ziemię
Liczba stron: 198
Format: 145 x 205 mm
Oprawa: miękka
ISBN-13: 9788362268429
Cena z okładki: 34,90 zł


blog comments powered by Disqus