Białostocki Klub Fantastyki "Ubik"

 
Adres:
Marek Sokólski
ul. Berlinga 40/234
15-814 Białystok
tel. (0-85) 65-41-644
e-mail: ubikx@wp.pl
blog comments powered by Disqus