Iskry

Swą nazwą nawiązujemy do ukazującego się przed wojną, w latach 1923–1939, tygodnika „Iskry” oraz znanej serii książek „Biblioteka Iskier”. Jako wydawnictwo istniejemy od 1952 roku, a od 1992 jesteśmy oficyną prywatną, której prezesem jest dr Wiesław Uchański.

Czytelnicy, którzy znają książki Iskier od wielu lat, dostrzegają zmiany zachodzące w naszym profilu wydawniczym. Szczególnie w ostatnich latach punkt ciężkości przeniesiony został z literatury pięknej, w tym także dziecięcej i młodzieżowej, na szeroko rozumianą literaturę faktu: biografie, wspomnienia, dzienniki, eseje i opracowania historyczne, monografie oraz książki popularnonaukowe. W tym zakresie odnosimy coraz większe sukcesy, czego wyrazem są zarówno opinie odbiorców, jak i liczne nagrody, które otrzymują nasze publikacje: KLIO (nagroda dla książki historycznej), Pióro Fredry (nagroda przyznawana podczas Wrocławskich Promocji Dobrych książek), Podporiusz (nagroda „Newsweeka” dla książek z zakresu literatury faktu), Warszawska Premiera Literacka (nagroda księgarzy i bibliotekarzy pod patronatem Ministerstwa Kultury) i wiele innych.

Choć naszą specjalnością stała się literatura faktu, w ofercie wydawniczej jest również dobra literatura piękna. Galeria współpracujących z nami autorów jest bardzo bogata. Mimo że wydajemy głównie literaturę polską, sięgamy czasem po dzieła obce, które zyskały sławę na całym świecie.

Naszą ambicją jest zaspokajanie wysokich wymagań czytelników – chcemy, aby książki Iskier służyły nie tylko intelektualnej rozrywce, ale odpowiadały także ich potrzebom estetycznym. Dlatego też, łącząc lata doświadczeń z nowatorskimi pomysłami, dążymy do jak najwyższego poziomu edytorskiego naszych publikacji. O ich graficzny kształt dba Andrzej Barecki, a kolejne wyróżnienia w konkursach Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek na Najpiękniejsze Książki Roku potwierdzają, że nasze wysiłki idą w dobrym kierunku.

Siedzibą Iskier jest dawne mieszkanie Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Aby to upamiętnić, stworzyliśmy Salon Boya, w którym przechowujemy pamiątki po słynnym tłumaczu, krytyku i pisarzu. Stał się on wizytówką naszej firmy, a organizowane w nim spotkania (np. z młodzieżą szkolną) cieszą się dużym powodzeniem.

Wydawniczy dorobek Iskier to ponad 6 tysięcy tytułów w łącznym nakładzie przekraczającym już 170 milionów egzemplarzy. Nad poszerzaniem i uatrakcyjnianiem oferty pracujemy stale.

Propozycje wydawnicze w postaci konspektu lub streszczenia książki, prosimy przesyłać na adres wydawnictwa. Jednocześnie informujemy, iż nie zajmujemy się recenzowaniem utworów ani nie świadczymy usług poligraficznych. Tekstów niezamówionych nie odsyłamy.

Iskry

Adres:
Wydawnictwo Iskry,
ul. Smolna 11,
00-375 Warszawa,
tel./faks (022) 827 94 15,
iskry@iskry.com.pl,
www.iskry.com.pl
blog comments powered by Disqus