Mantis


Wydawnictwo Mantis jest firmą wydawniczo-księgarską działającą od 1998 roku. Adres:
Właściciel: Andrzej S. Jadwiszczak
Adres: ul. Słowicza 11, 11-041 Olsztyn
tel. (89) 523 84 14
kom. 602 587 136
e-mail: mantis@mgt.pl

Konto bankowe:
BPH PBK S.A. w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 11, 10-959 Olsztyn,
Nr 39 1060 0076 0000 4018 30blog comments powered by Disqus