Medium

Wydawnictwo MEDIUM powstało w 1990 roku. Działalność rozpoczęło jako spółka cywilna, w myśl zasady: "ja nie mam nic, ty nie masz nic, no to założymy firmę". Zamiast kapitału była wizja i wola działania. Ta energia szybko zaczęła się materializować w faktach wydawniczych.

Wiedzione intuicją przy doborze tytułów, Wydawnictwo kroczyło od sukcesu do sukcesu. Ale dane mu również było doświadczyć wszystkich wstrząsów, które przeżywał polski rynek książki.

Dziś Wydawnictwo MEDIUM jest już inną strukturą własnościową i gospodarczą. Od połowy 2003 roku pod nazwą tą działa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, kierując się jednakże tą samą energią i intuicją, która towarzyszyła powstaniu firmy.

Nasz program wydawniczy nadal koncentruje się na książkach praktycznych, podpowiadających jak rozwinąć swój potencjał osobisty, jak doskonalić swoje zdolności i talenty, jak nabyć nowe umiejętności i poznać swoje możliwości.

Wydajemy tylko takie książki, które przynoszą czytelnikowi dobre wibracje, pomagają w głębszym pojmowaniu otaczającej rzeczywistości i coraz lepszym rozumieniu cudu własnego istnienia. Poprzez nasze książki pragniemy ukazać, że życie ludzkie nie wyczerpuje się w codziennej krzątaninie, lecz ma wymiar transcendentalny i celowy, i podlega prawom mądrzejszym niż ludzkie pomysły.

Rezygnujemy z propozycji wydawania książek sensacyjnych i odciągających uwagę od tego, co w życiu najważniejsze. Prosimy o wsparcie wszystkich, którzy solidaryzują się z naszym programem.


Krzysztof P. Doroszewski

Adres:
Wydawnictwo MEDIUM Sp. z o.o.
Czarnów 172/2 (ul. Diamentowa 11)
05-510 Konstancin-Jeziorna
tel. (0-22) 754-62-16
fax (0-22) 754-71-69
blog comments powered by Disqus