Muza S.A.

MUZA SA działa na rynku wydawniczym od 1991 roku. Jest spółką akcyjną notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 1998 roku. W latach od 1991 do końca października 2004 MUZA SA wydała 2 632 tytuły w łącznym nakładzie 17 343 381 egzemplarzy. Prowadzi własny Klub Czytelników i księgarnię internetową. Bierze udział w krajowych i międzynarodowych targach książki. Współpracuje z najlepszymi wydawnictwami zagranicznymi. Wydaje książki w starannej szacie graficznej. Prezentuje wysoki poziom opracowania merytorycznego. Wydaje książki w oparciu o licencję i opracowuje własne książki i projekty wydawnicze. Współpracuje z najlepszymi tłumaczami, redaktorami, drukarniami. Jest członkiem Polskiej Izby Książki, Polskiej Izby Turystyki i członkiem Porozumienia Wydawców wydającego serię "Kanon na koniec wieku".

Profil wydawniczy:

albumy, atlasy, encyklopedie, leksykony, poradniki, słowniki, książki dla dzieci i młodzieży, literatura piękna, przewodniki turystyczne, książki prawnicze, książki edukacyjne.

W skład wydawnictwa MUZA SA wchodzą:

Warszawskie Wydawnictwo Literackie, które przygotowuje bestsellery literatury światowej, polską literaturę piękną, eseistykę, poezję i słowniki; Sport i Turystyka, która opracowuje: literaturę o tematyce turystycznej, krajoznawczej, przewodniki po makroregionach Polski, informatory turystyczne o Polsce, albumy i atlasy, internetowy serwis turystyczny.

W skład grupy kapitałowej wchodzą następujące podmioty:

Muza Marketing Sp. z o.o. - prowadzi obsługę Klubu Czytelników i usługi mailingowe. Muza Szkolna Sp. z o.o.

Adres:
Wydawnictwo Muza SA
ul. Marszałkowska 8
00-590 Warszawa
tel. (0-22) 621 17 75, fax (0-22) 629 23 49
muza@muza.com.pl
blog comments powered by Disqus