Wydawnictwo Nokturn

Michał Lipka Wydawnictwo Nokturn jest wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rejestr ten jest prowadzony przez Ministerstwo Gospodarki.

Teksty i wszystkie informacje proszę przesyłać na nasz adres e-mailowy: autorzy.wn@gmail.com. Wskazane formaty tekstu to: doc, rtf lub pdf.blog comments powered by Disqus