Sic!

Wydawnictwo Sic! jest założoną w 1993 roku w Warszawie niezależną oficyną wydawniczą realizującą program autorski.

Profil Wydawnictwa obejmuje:

  • humanistykę polską i zachodnią (z preferencją dla ujęć interdyscyplinarnych),
  • współczesną literaturę piękną (wyraziste, świadome formy, często prowokujące dokonania pisarek i pisarzy polskich i europejskich),
  • literaturę faktu.blog comments powered by Disqus