Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak sp. z o.o.
wpisany do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
pod numerem 0000064794

ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków
centrala: tel. (+ 12) 61-99-500,
sekretariat: tel. 61-99-501, fax 61-99-502
blog comments powered by Disqus